Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

RSRA Zdrowe Życie

 41-700   ul. Ballestremów 16     / tel. 32 248 03 54 /  

   IFORMACJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH Powiększ tekst: w prawym górnym rogu: Bigger (powiększ)

lub na klawiaturze: przytrzymaj  ctrl i naciśnij +

  Posłuchaj nagrania

Kontakt

Informacje sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

 

Rudzkie Stowarzyszenie

Rodzin Abstynenckich

"Zdrowe Życie"

ul. Ballestremów 16

41-700 Ruda Śląska

tel. 32 248-03-54 (w godz. 16.00-19.00)

NIP: 641-14-21-278

KRS 0000003233

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt: adres URL Messengera m.me/298868333487888

Kontakt: Facebook

Siedziba:

   Dostępność architektoniczna

1. Do siedziby RSRA „Zdrowe Życie” prowadzi wejście przez furtkę od ul. Ogrodowej.

2. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w podpiwniczeniach budynku, do siedziby prowadzą schody.

3. W budynku znajduje się winda dla osób na wózkach.

4. W pomieszczeniach siedziby znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Od ul. Ballestremów jest wjazd na parking. W godzinach urzędowania Stowarzyszenia są wolne miejsca parkingowe.

6. Do pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji

8. Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby

9. Usługa jest dostępna w godzinach pracy stowarzyszenia (16.00-19.00). Usługa jest bezpłatna.

   Godziny urzędowania

   Dojazd do siedziby Stowarzyszenia

   PREZENTACJA STOWARZYSZENIA - ROK 2012

 

 

Oferta skierowana dla osób głuchych, którzy chcą załatwić sprawę z pomocą tłumacza języka migowego:

    Wideo tłumacz języka migowego  -  Przeglądarka "Firefox"

 

...........................................................................................................................................................................

ING Bank Śląski 16 1050 1331 1000 0022 7860 9769

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich„Zdrowe Życie” jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000003233. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Ruda Śląska.

............................................................................................................................................................................