Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

RSRA Zdrowe Życie

 41-700   ul. Ballestremów 16     / tel. 32 248 03 54 /  

Zarząd Stowarzyszenia

ZARZĄD RUDZKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH

"ZDROWE ŻYCIE"

Prezes - Antoni Urbanek

Wiceprezes - Grzegorz Jurkiewicz

Wiceprezes - Jolanta Kurzaczek

Sekretarz - Ewelina Loda

Skarbnik - Ewa Bojda

CzłonekJoanna Kurzaj

Członek - Adam Brzozowski

 

 

Przewodniczący - Jacek Swandzikowski

Członek - Jan Krawel

Członek - Henryk Janczek

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 09.10.2018r.

 

https://rejestr.io/krs/3233/rudzkie-stowarzyszenie-rodzin-abstynenckich-zdrowe-zycie