COVID-19

OBOSTRZENIA W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

.........................................................................................................................................................

 Każdy uczestnik spotkania poddaje się pomiarowi temperatury - termometrem bezdotykowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót do góry  STRZAŁKA TO POWRÓT DO POCZĄTKU

 

 

 

 

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.