Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

RSRA Zdrowe Życie

41-700, ul. Ballestremów 16

Historia

W styczniu 1994 roku na spotkaniu uczestników Ośrodka Terapii Uzależnień w Rudzie Śląskiej, w którym wzięło udział19 osób, trzeźwiejących alkoholików i członków Grupy Al.-Anon powstała propozycja założenia Klubu abstynenta w naszym mieście. Propozycja ta uzyskała poparcie Urzędu Miasta, Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz kierownika Ośrodka Terapii.

Dnia 5 lutego 1994 roku na spotkaniu uczestników w poradni odwykowej został wyłoniony komitet założycielski oraz wybrano nazwę Klubu "Nowe Życie".

Dnia 16 kwietnia 1994 roku o godz. 16.00 odbyło się uroczyste Otwarcie Klubu Abstynenta. Lokal mieścił się w budynku Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Rudzie Śląskiej - 10 (Wirek) przy ulicy Osiedlowej 17. Oprócz członków Klubu i ich rodzin, koleżanek z Grupy Al.-Anon obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta, pracownicy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, media oraz ksiądz z najbliższej parafii, który dokonał poświęcenia lokalu.

Dnia 2 maja 1994 roku Klub zmienił swoją nazwę z Nowego Życia na "Zdrowe Życie" i został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach jako Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Zdrowe Życie". Data 18 maja 1994 rok jest datą wpisu do rejestru i datą rozpoczęcia działalności wg Głównego Urzędu Statystycznego (dane z wpisu w rejestrze REGON).

Dnia 22 stycznia 1995 rok Klub został przyjęty w poczet Federacji Klubów Abstynenckich w Polsce. Obecnie Stowarzyszenie "Zdrowe Życie" jest członkiem Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego.

Dnia 6 lutego 1995 roku Klub otrzymał nowy lokal w dzielnicy Orzegów i po trzyletnich staraniach Zarządu o większy lokal, dzięki przychylności władz Miasta Rudy Śląskiej otrzymaliśmy lokal przy ulicy Jankowskiego 8 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Wirek. Remont i malowanie lokum wykonano we własnym zakresie dzięki dużemu zaangażowaniu całej Społeczności klubowej. Oficjalne i uroczyste Otwarcie siedziby Stowarzyszenia Klubu Abstynentów w Rudzie Śląskiej - Wirek nastąpiło w dniu 11.04.2003 roku.

Dnia 17 stycznia 2004 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwalono zmianę nazwy Klubu Abstynenta na Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie" oraz zmieniono Statut stowarzyszenia.

Od maja 2006 roku nasza siedziba mieści się przy ulicy Ballestremów 16 w dzielnicy Ruda. Aktualnie obowiązuje Statut Stowarzyszenia zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23.01.2018 rok.

Dnia 12 lutego 2018 roku nasze stowarzyszenie otrzymało Status Organizacji Pożytku Publicznego

 YOUTUBE:

Historia Stowarzyszenia

Prezentacja