Harmonogram 2021 rok

   Wszystkie zaplanowane terminy mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju

  CZĘŚCIOWY HARMONOGRAM PRACY NA 2021 ROK

- Kółka zainteresowań / poniedziałki

- Spotkania Społeczności / wtorki

- Dzień gier i sportu / środy

- Spotkania towarzyskie / Prowadzenie Grup Wsparcia dla członków i sympatyków stowarzyszenia / czwartki (w zależności od potrzeb)

- Dyżury / piątki

- Spotkania rodzinne / zazwyczaj ostatnia sobota miesiąca

- Pierwszy kontakt w siedzibie stowarzyszenia / w godzinach urzędowania

- Dyżury przy telefonie / w godz. urzędowania

- Organizacja spotkań z pacjentami Ośrodka Terapii Uzależnień / co drugi miesiąc, wg odrębnych ustaleń

- Organizacja spotkań z mieszkańcami DPS "Senior" / raz w miesiącu w DPS

- Zebrania Zarządu / co najmniej raz w miesiącu

- Organizacja turniejów sportowych w siedzibie stowarzyszenia (szachy, tenis stołowy, bilard, darty, piłkarzyki)

- Walne Zebranie Sprawozdawcze / 02.03.2021r. /

- Ogólnopolski Dzień Trzeźwości / 29.03.2021r. (poniedziałek) w godz. 9.00-19.00

- Organizacja wieczornicy z okazji XXVII Rocznicy Działalności Stowarzyszenia / 17.04.2020r. (sobota) w siedzibie stowarzyszenia

- Organizacja warsztatów, treningów umiejętności psychospołecznych oraz inne zajęcia treningowe

    / terminy do ustalenia

- Wyjazd integracyjny / Mazury / Stare Kiejkuty "Agroturystyka Wojtkowa Osada" Pobyt 14 - 25.06.2021 rok

- Wycieczki / miesiąc: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2020r.

- Wycieczka integracyjna / ? / wrzesień 2021r. (4 dni)

- Organizacja pieszych rajdów górskich / maj, październik 2021r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze / październik 2021 rok

- Organizacja spotkań rocznicowych w siedzibie stowarzyszenia - odrębnych ustaleń w 2021r.

- Organizacja imprez okolicznościowych w siedzibie stowarzyszenia (Dzień kobiet i Dzień Mężczyzn, Bal Niepodległości, Barbórka oraz Dzień Górnika, Spotkanie Opłatkowe i inne, zabawy taneczne) / wg. przypadających świąt

- Udział członków stowarzyszenia w szkoleniach, celem podwyższenia kwalifikacji niesienia pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związanie z nadużywaniem alkoholu / 2021r. / wg. ustalonych terminów

- Udział w warsztatach, konferencjach szkoleniowych w celu podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych do realizacji zadań / wg. odrębnych ustaleń

- Współpraca z krajowymi organizacjami i ruchami społecznymi zajmującymi się podobną problematyką 

    / w ciągu całego roku

- Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi klubami abstynenckimi oraz stowarzyszeniami

    / w ciągu całego roku

- Współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych / w ciągu całego roku

- Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji zdrowego trzeźwego życia / w ciągu całego roku

***********************************

 Pierwszy kontakt w siedzibie stowarzyszenia: poradnictwo, motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego

 Dyżury przy telefonie (osoba pierwszego kontaktu lub dyżurny telefonu zaufania)

 Grupa informacyjno-edukacyjna dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie (motywowanie)

 Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (motywowanie, rehabilitacja)

 Grupa wspierająca abstynencję dla osób uzależnionych po terapii własnej (rehabilitacja)

 Treningi umiejętności społecznych inne zajęcia treningowe (m.in. komunikacja, radzenie sobie z emocjami, złością, przeciwdziałanie nawrotom, poczucie własnej wartości) (rehabilitacja)