Harmonogram 2018 rok

  CZĘŚCIOWY HARMONOGRAM PRACY NA 2018 ROK

- Kółka zainteresowań / poniedziałki

- Spotkania Społeczności / wtorki

- Dzień gier i sportu / środy

- Spotkania towarzyskie / Prowadzenie Grup Wsparcia dla członków i sympatyków stowarzyszenia / czwartki (w zależności od potrzeb)

- Dyżury / piątki

- Spotkania rodzinne / zazwyczaj ostatnia sobota miesiąca

- Pierwszy kontakt w siedzibie stowarzyszenia / w godzinach urzędowania

- Dyżury przy telefonie / w godz. urzędowania

- Organizacja spotkań z pacjentami Ośrodka Terapii Uzależnień / co drugi miesiąc, wg odrębnych ustaleń

- Zebrania Zarządu / co najmniej raz w miesiącu

- Spotkania rocznicowe (abstynencji, członkostwa) / wg. planu rocznic w ciągu całego roku

- Organizacja turniejów sportowych w siedzibie stowarzyszenia (szachy, tenis stołowy, bilard, darty, piłkarzyki) / 6 razy w roku

- Dzień Otwarty w klubie "Daj siebie innym" (Ogólnopolski Dzień Trzeźwości) / 26.03.2018r. (poniedziałek) w godz. 9.00-19.00

- Organizacja Wieczornicy z okazji XXIV Rocznicy Działalności Stowarzyszenia / 21.04.2018r. w siedzibie stowarzyszenia

- Organizacja warsztatów umiejętności psychospołecznych dla społeczności w siedzibie stowarzyszenia / termin do ustalenia

- Wyjazd integracyjny / 26.05.-03.06.2018r.

- Wycieczki / miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień 2018r.

- Dzień Otwarty w siedzibie stowarzyszenia „Sierpień miesiącem trzeźwości” / miesiąc sierpień 2018r.

- Organizacja pieszych rajdów górskich / marzec, kwiecień, maj, czerwiec.

- Rodzinny piknik strzelecki „Trzeźwe życie strzał w dziesiątkę” / miesiąc: październik 2018r.

- Organizacja spotkań rocznicowych w siedzibie stowarzyszenia - odrębnych ustaleń w 2018r.

- Organizacja imprez okolicznościowych w siedzibie stowarzyszenia (Dzień kobiet, Spotkanie Wielkanocne, Bal Niepodległości, Barbórka oraz Dzień Górnika, Spotkanie Opłatkowe i inne, zabawy taneczne) / wg. przypadających świąt

- Udział członków stowarzyszenia w szkoleniach, celem podwyższenia kwalifikacji niesienia pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związanie z nadużywaniem alkoholu / marzec, maj 2018r. / wg. ustalonych terminów

- Udział w warsztatach, konferencjach szkoleniowych w celu podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych do realizacji zadań / wg. odrębnych ustaleń

- Współpraca z krajowymi organizacjami i ruchami społecznymi zajmującymi się podobną problematyką / w ciągu całego roku

- Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi klubami abstynenckimi oraz stowarzyszeniami / w ciągu całego roku

- Współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych / w ciągu całego roku

- Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji zdrowego trzeźwego życia / w ciągu całego roku

***********************************

- Pierwszy kontakt w siedzibie stowarzyszenia: poradnictwo, motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego

- dyżury przy telefonie (osoba pierwszego kontaktu lub dyżurny telefonu zaufania)

- Grupa informacyjno-edukacyjna dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie (motywowanie)

- Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (motywowanie, rehabilitacja)

- Grupa wspierająca abstynencję dla osób uzależnionych po terapii własnej (rehabilitacja)

- Treningi umiejętności społecznych inne zajęcia treningowe (m.in. komunikacja, radzenie sobie z emocjami, złością, przeciwdziałanie nawrotom, poczucie własnej wartości)(rehabilitacja)