Fazy choroby

Fazy choroby alkoholowej Zespół uzależnienia od alkoholu wg ICD-10

 

 

Objawy choroby:

1. silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania alkoholu,

2. upośledzona zdolność kontroli nad zachowaniem związanym z przyjmowaniem alkoholu, tj. nad jego rozpoczynaniem, kończeniem oraz poziomem użycia, potwierdzona przyjmowaniem alkoholu w dużych ilościach lub przez czas dłuższy niż namierzany, albo uporczywym pragnieniem przyjmowania substancji, albo nieskutecznością wysiłków zmniejszania lub kontrolowania jej używania,

3. zespół abstynencyjny i picie w celu jego złagodzenia lub uniknięcia,

4. zmiany tolerancji na alkohol , tj. konieczność przyjmowania istotnie wzrastających jego ilości w celu osiągnięcia pożądanego efektu, albo znaczne zmniejszenie efektu w przypadku dalszego przyjmowania dotychczasowych ilości substancji,

5. silne pochłonięcie sprawą przyjmowania alkoholu przejawiające się istotna zmianą dotychczasowych zamiłowań lub zainteresowań porzucanych lub ograniczanych z powodu picia, albo przeznaczanie większej ilości czasu na działania konieczne do uzyskania lub spożycia alkoholu,

6. uporczywe przyjmowanie alkoholu, pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw.

Fazy choroby alkoholowej

Picie towarzyskie

Picie sprawia przyjemność Wzrost ochoty i tolerancji na alkohol

Faza ostrzegawcza Szukanie okazji do picia Inicjowanie wypijania kolejek.

Po wypiciu lepsze samopoczucie, wchodzenie w rolę „duszy towarzystwa”.

Alkohol uwalnia od napięcia Picie kończy się „urwanym filmem” tj. brakiem zdolności do przypomnienia sobie zdarzeń i własnych zachowań z okresu upojenia alkoholem.

Próby picia w ukryciu, samotnego

Faza krytyczna

Wyrzuty sumienia, kac moralny

Picie w celu złagodzenia kaca („klinowanie”)

Zaniedbywanie rodziny Konflikty małżeńskie Nieobecności w pracy

Usprawiedliwianie picia licznymi okazjami Wzrost agresywności, konflikty z prawem

Nieregularne odżywianie i zaniedbanie wyglądu zewnętrznego

Zaburzenia popędu płciowego

Picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia i udowodnienia „silnej woli”

Przysięgi abstynencji

Poczucie pustki i bezradności

Faza chroniczna

Okresy długotrwałego opilstwa

Picie poranne („kac gigant”)

Upijanie się w samotności

Upijanie się znacznie mniejszymi niż kiedyś dawkami alkoholu

Picie alkoholi niekonsumpcyjnych

Rozpad więzi rodzinnej

Spieniężanie dorobku życiowego w celu zdobycia pieniędzy na alkohol

Obniżenie pozycji zawodowej i społecznej

Znaczne pogorszenie się możliwości intelektualnych

Alkohol staje się najważniejszym celem w życiu

Psychozy alkoholowe

Padaczka alkoholowa

Choroby somatyczne (np. marskość wątroby)

Skrajne wyczerpanie organizmu Są to objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz choroby alkoholowej.

Zaznaczenie, co najmniej 3 z objawów w określonej fazie oznacza, że w tym właśnie stadium choroby alkoholowej znajduje się dana osoba.