DETOKS Ośrodki i Instytucje

Detoks

DETOKS JEST UŻYWANY W SKRAJNYCH PRZYPADKACH, W KTÓRYCH PACJENT NIE MA SZANS NA ODSTAWIENIE UŻYWKI SAMODZIELNIE.

Detoks, detoksykacja ( detoxification: usuwanie toksyn); potoczna nazwa sposobu leczenia uzależnień, polegającego na nagłym odstawieniu substancji, od której dana osoba jest uzależniona, połączonym z terapią farmakologiczną i/lub psychologiczną.

Oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich (detoksykacyjne):

BRANICE

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. Biskupa Józefa Nathana tel. (77) 486-81-40

PARZYMIECHY

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach, ul. Częstochowska 1 tel. (34) 318-91-54

CZĘSTOCHOWA Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach, ul. Ogrodowa 66 tel. (34) 368-15-20

GORZYCE Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, ul. Zamkowa 8 tel. (32) 451-11-72, 451-12-05

TOSZEK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5 tel. (32) 233-41-12

RYBNIK SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. (32) 432-81-83

JANOWICE WIELKIE Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Nowa Nadzieja" 58-520 Janowice Wielkie, ul. Sportowa 5 tel. (75) 751-52-52

KATOWICE Centrum psychiatrii Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Katowice - Szopienice, ul. Korczaka 27, tel. (32) 603-84-00

**************************************************

 Oddziały detoksykacyjne dla uzależnionych od środków psychoaktywnych

GLIWICE Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Dębowa 5 tel. (32) 270-37-58

KATOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Centrum Psychiatrii w Katowicach ul. Korczaka 27 tel. (32) 256-82-09

**************************************************

Ośrodki terapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

BIELSKO-BIAŁA Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży NADZIEJA ul. Barkowska 167C tel. (33) 816-07-67 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kaszyska 35 tel. (33) 818-38-35

CZECHOWICE-DZIEDZICE Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych ul. Stalmacha 9
tel. (32) 215-50-05

CZĘSTOCHOWA Młodzieżowe Centrum Profilaktyczno-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej
ul. Rejtana 7B tel. (34) 363-97-57

DĘBOWIEC Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny MONAR ul. Dębowiec 2 tel. 034 323-45-08

GLIWICE Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia FAMILIA ul. Huberta 60 tel. 32 231-30-34, 231-30-33

JANOWICE WIELKIE Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Nowa Nadzieja" 58-520 Janowice Wielkie ul. Sportowa 5 tel. (75) 751-52-52

MSTÓW Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych BETANIA
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ul. Leśna 13/14 tel. 34 328-40-72

NOWY DWOREK Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Nowy Dworek 46 tel. (68) 381-10-91

PŁAWNIOWICE Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych ul. Cmentarna 18 tel. (032) 230-32-47

**************************************************

Ośrodki leczenia uzależnień dzieci i młodzieży

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej Częstochowa, ul. Rejenta 76, tel. (34) 363-97-54

Katolicki Ośrodek Wychowania i resocjalizacji Młodzieży Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167c, tel. (33) 816-07-61

Ośrodki leczenia uzależnienia od hazardu "Mens Sana" S.C. Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Terapii Uzależnień Mysłowice, Rynek 8a, tel. (32) 222-29-07

Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 16, tel. (32) 765-41-38

Ośrodek leczenia uzależnienia od narkotyków Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno, ul. Jagielońśka 9, tel. (32) 745-12-00

 INFORMATOR O PLACÓWKACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ OD HAZARDU I INNYCH UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH:

   Informator o placówkach