Pomoc w Rudzie Śląskiej

PLACÓWKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA OFERUJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLIZMU

   Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SPZOZ adres: 41-700 Ruda Śl. ul. Ballestremów 16 tel. 32 771-26-44

   Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adres: 41-709 Ruda Śl. ul. Jadwigi Markowej 22 tel. 32 244 9000 wew. 8900

http://www.mkrpa-rudaslaska.pl

   Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie" adres: 41-700 Ruda Śl. ul. Ballestremów 16 tel. 32 248-03-54

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej adres: 41-709 Ruda Śl. ul. Markowej 22 tel. 32 344-03-19, 0 32 344-03-26

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Katarzyna Maćkowska, Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32 248-67-01

GRUPY SAMOPOMOCOWE:

Samopomocowa Grupa Wsparcia Al-Anon ul. Czajkowskiego 16 - Salka parafialna przy kościele św. Wawrzyńca Spotkania: piątek godz. 16:30 (dzielnica - Wirek)

   Wykaz Grup AA w Rudzie Śląskiej:

Poniedziałek: Ruda Śląska - Kochłowice ul. Tunkla 2. Grupa "Kochłowice" Godz. 18.00 (Wszystkie otwarte).

Wtorek: Ruda Śląska - Godula ul. Karola Goduli 22 (Salka parafialna przy kościele św. Jana Chrzciciela). Grupa "Promień" Godz. 18.00 

Środa: Ruda Śląska - Ruda ul. Ballestremów 16. Grupa "Premiera" Godz. 17.15 (Ostatni otwarty).

Czwartek: Ruda Śląska - Wirek ul. Nowary (Salka parafialna przy kościele św. Wawrzyńca). Grupa "Wawrzyn" Godz. 17.30 (Drugi otwarty).

Piątek: 

Sobota: Ruda Śląska - Stara Bykowina ul. Wita Stwosza 2. Grupa "Serce" Godz. 19.30. (Ostatni otwarty).

Niedziela: Ruda Śląska - Kochłowice ul. Tunkla 2. Grupa "Kochłowice" Godz. 18.00. (Ostatni otwarty).