Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Wykaz placówek w Rudzie Śląskiej pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie:

Policja w Rudzie Śląskiej, tel. 997, 112

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Jadwigi Markowej 20, tel. 32 344-03-23

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, 41-705 Ruda Śląska, ul. Plebiscytowa 12, tel. 32 240-90-07

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 41-700 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16, tel. 32 344-03-26

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, 41- 710 Ruda Śląska, ul. Osiedlowa 1/3 tel. 698 428 503 - w godzinach dyżuru

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie i Ochrony Praw Dziecka telefon: 502 045 755 (poniedziałek w godz. 16:00 do 18:00)

Biuro Porad Obywatelskich przy Rudzkim Koncie Pomocy w Rudzie Śląskiej

ul. Markowej 22/25 (I piętro) 41-709 Ruda Śląska tel. 698 451 777 (czynny w godzinach otwarcia BPO)

Czynne: w poniedziałki i w środy od 15.00-19.00 oraz w piątki od 9.00-13.00,

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 41-709 Ruda Śląska, ul. J. Markowej 22, tel. (32) 771-70-27

Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej 41-701 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16, tel. (32) 771-26-44

Dom Matki z Dzieckiem i Kobiety w ciąży CIK PCK 41-701 Ruda Śląska, ul. Przy Kolei 7, tel. (32) 248-39-10  

 

Niebieska Linia:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/6-co-to-jest-przemoc