Alkoholizm

Alkoholizm to choroba postępująca, nieuleczalna, która prowadzi do śmierci, jednak lecząc można ją zatrzymać w każdej fazie rozwoju.

Istotą choroby alkoholowej jest to, że myśli, uczucia i zachowania są zależne od alkoholu - on nimi rządzi.

Alkoholizm atakuje i niszczy wszystkie obszary życia człowieka: rodzinę, pracę, zdrowie, kontakty z ludźmi.

Alkoholizm to choroba o konkretnych objawach, takich jak głód alkoholu, picie ciągami, "urwane filmy", klinowanie, "mocna głowa", koncentracja życia wokół picia.

FAZY UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

 

Leczenie

Podstawy zobowiązania sądowego do poddania się leczeniu odwykowemu wynikają z 2 rozdziału ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zm.). Wyciąg z tych przepisów będących główną podstawą postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu znajduje się na końcu niniejszego opisu. Z rozdziału 2 ustawy jw. wynika, że osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na badanie to, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (na jej wniosek lub z własnej inicjatywy).

Jeżeli w wyniku badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zostanie takie uzależnienie stwierdzone, Sąd na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora wszczyna postępowanie nieprocesowe o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Na terenie województwa śląskiego postanowienia sądu o poddaniu się leczeniu odwykowemu realizują stacjonarne i niestacjonarne zakłady lecznictwa odwykowego. W Województwie Śląskim zakłady te można odnaleźć na stronie w linku poniżej.

Artykuł ze strony: http://www.woloizol.com.pl

Nadużywanie alkoholu

Osoba, która pije za dużo:

* powtarza picie, wywołując niezdolność do wykonywania obowiązków zawodowych, domowych i społecznych

*stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych ludzi

* naraża się z powodu picia alkoholu na powtarzające się problemy w kontaktach z innymi ludźmi i prawem

* ryzykuje zaburzenia zdrowia i ma dolegliwości fizyczne po piciu alkoholu

* zachowuje się po wypiciu alkoholu w sposób nieakceptowany społecznie

Picie alkoholu w nieodpowiednich okolicznościach to spożywanie go:

* przed lub w czasie prowadzenia pojazdów

* w czasie choroby lub zażywania lekarstw

* w czasie ciąży i karmienia piersią

* w czasie złego samopoczucia psychicznego

Zalecenia

Zalecenia dla zdrowiejących alkoholików

Pamiętaj:

Twoje zdrowienie wymaga stałej troski. Korzystaj z poznanych strategii radzenia sobie z głodem alkoholowym, w trudnych sytuacjach życiowych wykorzystuj wypróbowane, skuteczne dla siebie sposoby radzenia sobie ze stresem.

W procesie trzeźwienia pomocne są następujące zalecenia:

* Informuj innych o swoich problemach z alkoholem.

* Zdecydowanym, stanowczym głosem odmawiaj, mówiąc: NIE PIJĘ! powtarzaj to do skutku.

Może się zdarzyć, że do picia będzie namawiać Cię jakaś ważna dla Ciebie osoba, np. kolega, z którym kiedyś piłeś, atrakcyjna kobieta, kierownik itp. Na każde namawianie Cię do picia mów "NIE PIJĘ", nie szukając żadnych dodatkowych, niepotrzebnych usprawiedliwień.

Zadbaj, aby w Twoim domu nie było żadnego alkoholu.

Nie zgadzaj się, aby do Twojego domu przynoszono alkohol.

Spotykaj się przede wszystkim z osobami, które wspierają Twoją trzeźwość.

Zrezygnuj z towarzystwa osób, z którymi wcześniej piłeś alkohol.

Unikaj miejsc, w których piłeś kiedyś alkohol.

Nie chodź do restauracji, lokali, kawiarni i innych miejsc, w których podaje się alkohol.

Nie bierz udziału w spotkaniach towarzyskich, o których wiesz, że podaje się tam alkohol.

Nie uczestnicz w uroczystościach rodzinnych, na których będzie alkohol.

Jeżeli w twojej pracy pije się alkohol, to:

* Nie bierz udziału w składkach na zakup alkoholu.

* Nie polewaj alkoholu gdy inni piją.

* Nie kupuj alkoholu dla innych.

* Nie przebywaj tam, gdzie piją.

* Nie zgadzaj się stać na "czatach".

* Nie odwiedzaj w pojedynkę osoby, która zapiła lub ma "kaca".

* Nie przyjmuj i nie dawaj prezentów i łapówek w postaci alkoholu.

* Nie przebywaj z osobami, które są pod wpływem alkoholu.

Pamiętaj o tym, że wypicie piwa lub szampana "bezalkoholowego" jest tak samo niebezpieczne dla Twojej trzeźwości, jak wypicie innego alkoholu. Bądź ostrożny - niektóre produkty spożywcze, ciastka, kremy do ciast, cukierki, czekoladki, lody, oferowane w kawiarniach kawy "smakowe" w swoim składzie zawierają alkohol. Spożycie produktów zawierających nawet śladowe ilości alkoholu może wyzwolić głód alkoholowy. Zrezygnuj z odświeżaczy do ust, wody po goleniu, dezodorantów itp., w których często znajduje się alkohol. Ich używanie wyzwala chęć napicia się alkoholu. Zawsze sprawdzaj, czy w używanych lekach znajduje się alkohol. Jest w kroplach, nalewkach, środkach rozgrzewających do nacierania ciała, preparatach do płukania ust, itp. Użycie zagraża Twojej trzeźwości.

Odżywiaj się regularnie, syty odczuwasz mniejszą chęć do napicia się. Pij duże ilości płynów - wody mineralnej, soków owocowych, herbaty ziołowej, np. mięty, melisy, itp., aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na płyny. Zrezygnuj z używania do "poprawy nastroju" mocnej herbaty, kawy, leków lub innych substancji psychoaktywnych. Używanie ich prowadzi do nawrotu picia. Systematycznie, (co najmniej raz w tygodniu) przychodź do klubu abstynenta, uczęszczaj na mityngi wybranej przez siebie grupy lub grup Anonimowych Alkoholików. Korzystaj z pomocy kolegów i przyjaciół. W sytuacji trudnej dla siebie telefonuj do osób, od których możesz uzyskać wsparcie - przede wszystkim do trzeźwiejących alkoholików. Nie wahaj się - dzwoń! Na pierwszym miejscu stawiaj trzeźwość.

Zadania wykonuj systematycznie, z uwagą. Prowadź regularny tryb życia, dużo spaceruj, gimnastykuj się. Uprawiaj sport, aby zwiększyć swoją odporność na zmęczenie. Spożywaj ciemne pieczywo, drób, ryby, otręby, kiełki, orzechy, warzywa, mleko, drożdże itp., aby uzupełnić w organizmie zasoby witaminy B. Dbaj o pogodę ducha. Bądź tolerancyjny, dbaj o siebie.

W codziennym życiu wykorzystuj modlitwę o pogodę ducha.

PAMIĘTAJ!!!

Twoja choroba i Twoje leczenie są teraz najważniejszymi sprawami w Twoim życiu. Dlatego nie broń się przed informowaniem o tym lekarzy specjalistów, przełożonych w pracy i namawiających do picia kolegów.