Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

Sprawozdania OPP

SPRAWOZDANIE OPP za 2019 ROK

   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   Bilans

   Rachunek zysków i strat

   Informacja dodatkowa

   Sprawozdanie merytoryczne

 

.......................................................

 

SPRAWOZDANIE OPP za 2018 ROK

    Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   Bilans

   Rachunek zysków i strat

   Informacja dodatkowa

   Sprawozdanie merytoryczne

 

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2018 rok