Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

Z Sercem

                 Zarząd i Społeczność Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie" z całego serca dziękuje Wszystkim tym którzy wspierają naszą działalność profilaktyczną, ochronę zdrowia, pomoc społeczną a w szczególności pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom.

   Dziękujemy za dotychczasową współpracę

 

POMAGAJĄC INNYM POMAGAMY SOBIE